Deklaracja Łódzka


Ponad 9 milionów dorosłych Polek i Polaków żyje poza światem Internetu i komunikacji elektronicznej. Wykluczenie cyfrowe staje się coraz bardziej dotkliwym problemem społecznym, którego rosnące z roku na rok koszty ponosimy wszyscy.

Od dwóch lat wprowadzaniem w cyfrowy świat osób w wieku 50+ zajmuje się program POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), realizowany w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zaangażowanie Latarników Polski Cyfrowej – lokalnych animatorów integracji cyfrowej dorosłej części polskiego społeczeństwa - przynosi widoczne i pozytywne efekty w postaci setek tysięcy osób cyfrowo aktywnych. Dzięki Latarnikom i kreatywności oraz wytrwałej pracy realizatorów projektu powstał nowoczesny, skuteczny system edukacji cyfrowej generacji 50+, stawiany za wzór w skali Unii Europejskiej.

Program PCRS finansowany jest z funduszy europejskich na lata 2007-2014. Wkrótce zatem przyjdzie czas na jego podsumowanie. Nie wyobrażamy sobie jednak, aby wielki potencjał zmiany cywilizacyjnej, jaki został wypracowany poprzez budowę sieci ponad dwu tysięcy Latarników Polski Cyfrowej, opracowanie zasobów edukacyjnych i promujących integrację cyfrową, a także wytworzony zasób doświadczeń realizatorów programu mógł ulec zaprzepaszczeniu, rozproszeniu lub zapomnieniu.

Dlatego zwracamy się do osób podejmujących ważkie decyzje na lata 2014-2020, dotyczące finansowania projektów modernizujących kraj: do Pani Premier Rządu RP i Ministrów Rozwoju Regionalnego i Administracji i Cyfryzacji, do marszałków województw, prezydentów, burmistrzów i wójtów z gorącym apelem o zapewnienie do czerwca 2015r. warunków dla rozwoju i płynnej kontynuacji programu PCRS w postaci ogólnopolskiej inicjatywy, angażującej potencjał Latarników Polski Cyfrowej i realizatorów obecnego programu. Jesteśmy gotowi poświęcić jej najbliższe lata, współpracując z władzami publicznymi i innymi partnerami, stawiając sobie za cel aktywizację cyfrową miliona Polek i Polaków.

Dajmy sobie wspólnie tę szansę!

Kliknij "Dalej", aby podpisać Deklarację Łódzką