Formularz członkowski SAMORZĄDOWEGO FORUM ROZWOJU CYFROWEGO (osoba prawna)

Instytucja/organizacja

* Pełna nazwa

* Nazwa skrócona

Adres do korespondencji

* Kod pocztowy

* Miejscowość

* Ulica

Adresy internetowe

* Adres e-mail

* Strona WWW

Osoba zgłaszające

* Imię

* Nazwisko

* Stanowisko/funkcja

* Adres e-mail

* Tel. komórkowy

* Tel. do pracy